sadržaj

sadržaj

Sukladno izmjenama Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2022_12_148_2250.html) doneseni su novi obrasci TZ 1 i TZ 2.…
Izmjenama Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 126/2021) propisano je da ugostitelji, iznajmljivači i nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji posluju temeljem privremenih rješenja nastavljaju obavljati ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružati ugostiteljske usluge, najdulje do 31.12.2024. godine.   Dakle, valjanost…
Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ2 do 15. siječnja 2022. godine, a prema podatcima o broju kreveta iz 2021. godine. U točki 17. obrasca TZ2 upisuje se ukupan iznos…
Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ2 do 15. siječnja tekuće godine za tekuću 2021. godinu, a prema podacima o broju kreveta iz prethodne 2020. godine. U točki 17. obrasca…
- ZADAR - MASLENICA - vozni red - Vozni red
“Old Maslenica Bridge” – In Croatian War of Independence, on November 21st 1991, was blown up and completely destroyed. On the territory of Jasenice Municipality there are three preserved natural reservates. Precisely, these are Canyon of Zrmanja River from Obrovac…
TRAIL No. 1 STARIGRAD – RELJANI Starigrad - Paklenica - Modrič - Starigrad – Paklenica This circular bike trail leads through picturesque villages at the foot of Velebit Mountain, in which dominates traditional stonemade architecture along with many important cultural-historical…
Rent a bike Rent a bike Maslenica Ulica Gojka Šuška 127, Maslenica, 23243 Jasenice +385 (0) 99 255 1388 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/rentabikemaslenica Rent a jet ski, sup, pedal and banana boat Watersports Maslenica Ulica Gojka Šuška 127, Maslenica, 23243 Jasenice +385…
Page 1 of 2