Super User

Super User

Četvrtak, 09 Lipanj 2022 11:53

U Zagrljaju mora

 

Jasenice logo 2

 

123

 

Općina Jasenice  u partnerstvu sa Turističkom zajednicom Općine Jasenice je započela provedbu projekta „Očuvanje maritimne baštine u Općini Jasenice, akronim U zagrljaju mora“ koji obuhvaća sportska i gastro turistička događanja sa primarnim ciljem vrednovanja, zaštite i promocije kulturne-maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture na području Općine Jasenice kao jedne od članice Lokalne akcijske grupe u ribarstvu “Tri mora”.

Projekt je sufinanciran sredstvima EU iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Sredstva za provedbu projekta osigurana su putem natječaja FLAG-a Tri mora u okviru Mjere III.3. “Provedba strategija lokalnog razvoja – operacije koje podupiru FLAG-ovi. Doprinos EU sredstava je 85% a Republike Hrvatske 15%. Udio javne potpore iznosi 100% sveukupnih prihvatljivih troškova. Općina Jasenice projekt provodi u partnerstvu sa Turističkom zajednicom Općine Jasenice, dok je tehničku pomoć u pripremi projekta pružila razvojna agencija Zadarske županije Zadra Nova. Aktivnosti projekta usmjerene su na edukativne radionice za lokalno stanovništvo te nabavu opreme za održavanje manifestacija usmjerenih valoriziranju ribarske tradicije i gastro ponude temeljene na ribljim proizvodima koje će biti dostupne kako lokalnom stanovništvu tako i široj zajednici i turistima.

Potencijali ribarske baštine, ribarstva i akvakulture na cijelom LAGUR području pa tako i na području Općine Jasenice nisu dovoljno prepoznati, stoga je važno ulaganje i jačanje maritimne baštine i tradicije ribarstva. Cilj projekta U Zagrljaju mora je unaprijediti i povećati prepoznatljivost kako mjesta Jasenice tako i cjelokupnog područja Općine Jasenice, a navedeno će se postići ostvarenjem specifičnih ciljeva projekta: osigurati povećanje prepoznatljivosti područja opremanjem dječjeg igrališta,  promovirati tradiciju ribarstva i akvakulture organizacijom manifestacija i educirati lokalno stanovništvo o značaju i potrebi očuvanja kulturne- maritimne baštine i lokalne gastronomije.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Turističke zajednice Općine Jasenice

 

Tijekom ljeta održan niz događanja u sklopu projekta

‘’U Zagrljaju mora’’

U sklopu projekta ‘’U Zagrljaju mora’’ Turistička zajednica Općine Jasenice je ovog ljeta organizirala  gastronomsko-sportska događanja na svom području. Tako je 19. lipnja 2022.g. u jutarnjem terminu održan Plivački maraton oko uzgajališta dagnji  u sklopu kojega se čistilo podmorje te razvrstavao otpad uz sudjelovanje učenika OŠ Petra Zoranića Jasenice, dok je navečer održana Fešta od pedoča (dagnji).   Ribarska fešta održana je 25. srpnja u Maslenici a Ribarska noć u Rovanjskoj 11. kolovoza.

Na svim događanjima su pripremana jela od lokalnih proizvoda ribarstva i akvakulture uz prigodan glazbeni program.

Svrha cjelokupnog projekta jest doprinijeti vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne-maritimne baštine te proizvoda lokalnog ribarstva i akvakulture Općine Jasenice i područja LAGUR-a Tri mora.

Projekt ‘’U Zagrljaju mora’’ sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo.

 

 


 

’’U Zagrljaju mora’’ 2. FAZA

U drugoj fazi projekta „Očuvanje maritimne baštine u Općini Jasenice, akronim U zagrljaju mora“  Turistička zajednica Općine Jasenice u 2023. godini nastavlja organizirati sljedeća gastro i sportska događanja:

- 1 sportsko događanje-plivački maraton oko uzgajališta dagnji, čišćenje podmorja te razvrstavanje otpada (sudjeluju učenici OŠ Petra Zoranića Jasenice);


- 3 gastro manifestacije-Fešta od pedoča (dagnji), Ribarska fešta i Ribarska noć na bazi morskih plodova.

Svrha projekta je nastaviti poticati usvajanje i primjenu znanja o lokalnoj maritimnoj baštini i gastronomiji temeljenoj na lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture te sveukupno doprinijeti vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne-maritimne baštine i tradicije ribarstva i akvakulture područja LAGUR-a „Tri mora“.

Projektu „Očuvanje maritimne baštine u Općini Jasenice, akronim U zagrljaju mora“ u okviru LAGUR Natječaja Mjera 2.2. „Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne-maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture“ LAGUR-a „Tri mora“ odobrena je potpora u iznosu do 78.044,61€ u okviru Mjere III.3. „Provedba strategija lokalnog razvoja – operacije koje podupiru FLAG-ovi“ za programsko razdoblje 2014-2020.g. Doprinos EU sredstava 85% a Republike Hrvatske 15%. Projekt provodi Općina Jasenice u partnerstvu sa Turističkom zajednicom Općine Jasenice.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Turističke zajednice Općine Jasenice

U Zagrljaju Mora 2023

 

Na temelju članka 18. i članka 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), članka 23. i članka 39. Statuta Turističke zajednice Općine Jasenice („Glasnik Općine Jasenice“ broj 08/20)  te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Jasenice o raspisivanju natječaja za izbor direktora/ice Turističke zajednice Općine Jasenice od 01. lipnja 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Jasenice dana 02. lipnja 2022.g. raspisuje natječaj za izbor direktora/ice Turističke zajednice Općine Jasenice.

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici sa naznakom „Natječaj za direktora/ice Turističke zajednice Općine Jasenice“ osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Turistička zajednica Općine Jasenice, Petra Zoranića 61, Maslenica, 23243 Jasenice u roku od 8 dana od dana objave na mrežnoj stranici Turističke zajednice Općine Jasenice.

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=123894733&ispis=true

Petak, 29 Travanj 2022 14:19

MTB Utrka ''Uspon na Libinje''

MTB Utrka ''Uspon na Libinje''  - otvorene prijave Stoperica.live | Timing Service

 

USPON NA LIBINJE PLAKAT

Četvrtak, 21 Travanj 2022 16:33

Koncert grupe "MJESNI ODBOR"

Povodom blagdana Sv. Jurja 23. travnja 2022. godine održati će se koncert grupe ''Mjesni odbor'' s početkom u 20:30h.
Pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže na rivi u Rovanjskoj.

Plakat mjesni odbor

Četvrtak, 10 Veljača 2022 09:51

OBAVIJEST-EVISITOR NADOGRADNJA

Obavještavamo Vas kako je instalirana nova verzija eVisitor aplikacije.

Turistička zajednica Zadarske županije objavila je Javni poziv za potpore u 2022. godini i to:

  • DOGAĐANJIMA
  • PROGRAMIMA DESTINACIJSKIH MENADŽMENT KOMPANIJA (DMK)
  • RAZVOJNIM PROGRAMIMA/PROJEKTIMA NEPOSREDNO POVEZANIH S TURISTIČKIM PROIZVODOM

Javne pozive i obrasce možete naći u privitku, te će biti objavljeni i ovdje: https://www.zadar.hr/hr/o-nama/natjecaji-pozivi-i-obavijesti, dok će „online“ prijave biti moguće na https://www.zadar.hr/hr/o-nama/prijava-projekta.

Rok prijave: 14. siječnja 2022.g.

Četvrtak, 09 Prosinac 2021 13:14

Produljenje roka za privremena rješenja

Izmjenama Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 126/2021) propisano je da ugostitelji, iznajmljivači i nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji posluju temeljem privremenih rješenja nastavljaju obavljati ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružati ugostiteljske usluge, najdulje do 31.12.2024. godine.  

Dakle, valjanost svih privremenih rješenja po sili zakona produljena je do 31.12.2024. godine, te nije potrebno poduzimati nikakve radnje u svrhu produljenja istih.  

Međutim, ukoliko ne želite više obavljati ugostiteljsku djelatnost ili pružati ugostiteljske usluge, dužni ste iste odjaviti.