Super User

Super User

Ponedjeljak, 30 Kolovoz 2021 10:50

''ZRMANJA TRIPLE CHALLENGE 2021. MASLENICA''

Ministarstvo turizma i sporta, nacionalni koordinator projekta Europski tjedan sporta, organizira ovo jedinstveno događanje. Nakon iznimno uspješne utrke kajacima kanjonom rijeke Zrmanje ove će se godine rekreativci imati priliku okušati u multidisciplinarnoj utrci pod nazivom „Zrmanja triple challenge 2021. Maslenica“.

Navedeni događaj kao spoj sporta i turističkih ljepota Hrvatske ima za cilj potaknuti građane na bavljenje rekreativnim sportom i istovremeno uživajući u prekrasnom krajoliku kanjona rijeke Zrmanje.

Utrka se sastoji od tri discipline: trčanje, vožnja kajaka i plivanje.

Više informacija na sljedećem linku: https://europski-tjedan-sporta.hr/beactive-outdoor-dogadanje-zrmanja-triple-challenge-2021-maslenica/

Dana 24.3.2020. godine je objavljen i stupio na snagu Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona. U skladu s tim, pravne i fizičke osobe mogu podnositi zahtjeve za odgodu plaćanja poreza i drugih obveza, uz uvjet da u trenutku podnošenja zahtjeva nemaju dug veći od 200,00 kn. Zahtjevi se podnose bez naknade. 

Poziv se odnosi i na privatne iznajmljivače, fizičke i pravne osobe.

Zahtjev se podnosi Poreznoj upravi prema prebivališta/sjedištu putem sustava ePorezna. Iznimno u Zagrebu ne rade Ispostave Porezne uprave Centar, Maksimir i Dubrava zbog oštećenja izazvanih potresom pa se zahtjevi mogu poslati u druge ispostave u Zagrebu.

Paušalni porezni obveznici, iznimno u slučaju da iz objektivnih razloga ne mogu podnijeti Zahtjev na navedene načine, mogu nazvati nadležnu Poreznu upravu telefonom i usmeno zatražiti podnošenje Zahtjeva.

Privatni iznajmljivači ne moraju podnositi nikakve dokaze, bitno je samo da nemaju duga.

Više o navedenome na linku: https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/COVID_19_informacije.aspx

Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Zbog posebnih okolnosti, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se plaćanja pola iznosa godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti za 2020. godinu.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka oslobađaju se plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za pomoćne krevete za 2020. godinu u cijelosti.

Više o samome Pravilniku na linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_03_36_764.html

Zbog izvanredne situacije u vezi koronavirusa, registracija u eVisitor sustav je prilagođena za sljedeće kategorije obveznika:

 • novi korisnici kuća za odmor i
 • stanovnici općina/gradova koji primaju goste.

Iznimno, do normalizacije situacije, nije potrebno osobno dolaziti u ured turističke zajednice za potrebe registracije u eVisitor sustav.

Prvu registraciju je moguće obaviti na sljedeća 2 načina:

 

 • Obveznik može svojoj nadležnoj turističkoj zajednici poslati zahtjev za registraciju u eVisitor sustav sve potrebne dokumentacije putem emaila. Dokumentacija koja je potrebna za registraciju se može skenirati ili slikati. Potrebna dokumentacija je:

 • Vlasnici kuća/stanova za odmor – kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišnih knjiga ili katastra, rješenje o nasljeđivanju ili slično

 • Stanovnici općine ili grada – osobna iskaznica (podaci koji moraju biti vidljivi su ime, prezime, OIB i adresa prebivališta)

 • Kada turistička zajednica povratno javi obvezniku da je registriran, obveznik se može prijaviti u eVisitor sustav putem NIAS-a (eGrađani).

ili

 • Obveznik može svojoj nadležnoj turističkoj zajednici poslati zahtjev za registraciju u eVisitor sustav sve potrebne dokumentacije putem emaila. Dokumentacija koja je potrebna za registraciju se može skenirati ili slikati. Potrebna dokumentacija je:

 • Vlasnici kuća/stanova za odmor – kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišnih knjiga ili katastra, rješenje o nasljeđivanju ili slično

 • Stanovnici općine ili grada – osobna iskaznica (podaci koji moraju biti vidljivi su ime, prezime, OIB i adresa prebivališta)

 • Dodatno, obveznik treba dostaviti i svoj broj mobilnog telefona.

 • Turistička zajednica će obvezniku poslati korisničko ime i TAN listu emailom, a lozinku putem SMS poruke ili telefonskim pozivom.

 

Sve obveznike koji su na ovaj način registrirani u eVisitor sustav, turističke zajednice trebaju posebno evidentirati kako bi ih se pozvalo na potvrdu registracije kada će za to biti omogućeni uvjeti.

Ističemo, kako stanovnici općina/gradova koji primaju goste ne plaćaju turističku pristojbu. Jednako tako, vlasnici kuća/stanova za odmor (vikendaši) turističku pristojbu plaćaju samo tijekom sezone (15.6. do 15.9) što znači da u trenutnom razdoblju nisu u obvezi plaćati turističku pristojbu.

Kontakt nadležne turističke zajednice možete pronaći na: https://www.htz.hr/hr-HR/opce-informacije/tz-uredi

Temeljem Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19), vlasnik kuće/stana/apartmana za odmor obavezan je u roku od 24 sata od dolaska prijaviti u sustav eVisitor sve osobe koje borave u toj kući/stanu/apartmanu za odmor, te uplatiti turističku pristojbu.
Vlasnik kuće/stana/apartmana za odmor može za sebe i članove uže obitelji turističku pristojbi platiti u paušalnom iznosu ili po ostvarenom noćenju umanjenu za 70% od iznosa 10,00 kuna turističke pristojbe utvrđenoj za noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost.
Navedeno se odnosi na hrvatske državljane, te na državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije.
Članovi uže obitelji vlasnika kuće/stana/apartmana za odmor su: bračni i izvanbračni drug, životni partner sukladno posebnom propisu kojim se regulira životno partnerstvo osoba istog spola, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre i njihovi bračni drugovi, posvojitelj i posvojenik i njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad te maćeha i očuh.
Turistička pristojba koju plaća vlasnik kuće/ apartmana/ ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu, za sebe i članove uže obitelji iznosi za sva mjesta u Općini Jasenice:

 

  Iznos turističke pristojbe (u eurima)
Prvi član 9,00
Drugi član 9,00
Za svakog sljedećeg člana 3,50

 

Vlasnik kuće/stana/apartmana za odmor koji plaća paušalni iznos turističke pristojbe obvezan je isti uplatiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

Turistička pristojba po ostvarenom noćenju iznosi:

 

 

Vlasnik i članovi uže obitelji (po osobi/noćenju),- u eurima Ostale osobe u kući/stanu/apartmanu za odmor (po osobi/noćenju), - u eurima
0,40 1,33

 

 

Turistička pristojba po ostvarenom noćenja plaća se kada se boravi u kući/stanu/apartmanu za odmor u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

Turističku pristojbu ne plaćaju:
1. djeca do 12 godina
2. osobe s invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj
3. osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rad
4. profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja
5. sudionici školskih paket aranžmana s uključenim smještajem, koje su odobrile školske ustanove
6. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja prava na smještaj kao korisnici socijalne službe
7. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju kada borave u smještajnom objektu u toj općini ili gradu.

Osobe od navršenih 12 do 18 godina turističku pristojbu plaćaju umanjenu za 50%.

Utorak, 03 Ožujak 2020 11:24

Turistička pristojba

I. TURISTIČKA PRISTOJBA

Turističku pristojbu plaćaju:

1. osobe koje u jedinici lokalne samouprave (općina ili grad) u kojoj nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost.
2. osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (plovni objekti: jahta, brodica ili brod za gospodarsku djelatnost na kojima se pružaju turističke usluge u nautičkom turizmu – čarterski i brodovi za višednevna kružna putovanja)
3. brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke
4. osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
5. vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u općini ili gradu koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu
6. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Turističku pristojbu ne plaćaju:
1. djeca do 12 godina
2. osobe s invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj
3. osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada
4. profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja
5. sudionici školskih paket aranžmana s uključenim smještajem, koje su odobrile školske ustanove
6. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja prava na smještaj kao korisnici socijalne službe
7. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju kada borave u smještajnom objektu u toj općini ili gradu.

Boravišnu pristojbu za 50% plaćaju:

1. osobe od navršenih 12 do 18 godina
2. osobe do 29 godina koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj (Hosteling International).
Pravo na ne plaćanje turističke pristojbe, odnosno na plaćanje umanjenog iznosa turističke pristojbe dokazuje se odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i sl.

Visina turističke pristojba za sva mjesta u Općini Jasenice (Jasenice, Maslenica, Rovanjska, Zaton Obrovački, Modrič) iznosi:

 

 

Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost - po osobi

Razdoblje

1. 4. do 30. 9.

Ostalo razdoblje

iznos turističke pristojbe (u eurima)

1,33

1,33

Noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) - po osobi

Razdoblje

1. 4. do 30. 9.

Ostalo razdoblje

iznos turističke pristojbe (u eurima)

1,33

1,33

 

Smještaj u domaćinstvu – po glavnom i pomoćnom krevetu

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – po glavnom i pomoćnom krevetu

godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u eurima)

46,45

26,54

 

Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu

godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u eurima)

66,36

33,18

 

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobađaju se za 2020. i  2021. godinu, plaćanja pola godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za glavni krevet i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj, koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno posebnom propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Navedene osobe oslobađaju se za 2020. i 2021. godinu plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za pomoćne krevete u cijelosti.

Obveznici plaćanja turističke pristojbe po noćenju

Obveznici plaćanja turističke pristojbe po noćenju (obrtnici, ugostiteljski objekti itd.) turističku pristojbu moraju uplatiti u propisanom roku svakog 1. i 15. u mjesecu.
Uplatnica turističke pristojbe preuzima se iz sustava e-Visitor pod stavkom Financije (uplatnica).

NAPOMENE:
Privatni iznajmljivači koji plaćaju godišnji paušal turističke pristojbe moraju na cjeniku istaknuti da je turistička pristojba uračunata u cijenu (eng. Tourist tax included in price) i nikako  ne smiju naplaćivati dodatno turističku pristojbu po noćenju!