Super User

Super User

Petak, 24 Siječanj 2020 13:08

Boravišna pristojba

Visina boravišne pristojbe utvrđuje se u sljedećim iznosima:

Razred turističkog mjesta Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju
Za razdoblje
I. glavna sezona

II.

predsezona i posezona

III.

izvansezona

A 10,00 8,00 7,00
B Jasenice (Zona 1) 9,00 7,00 6,00
C Jasenice (Zona 2), Maslenica, Rovanjska 7,00 5,00 4,00
D i ostala ner mjesta Zaton Obrovački 5,00 4,00 3,00

Glavna sezona u Zadarskoj županiji je od 01.01. – 31.12.

Boravišna pristojba za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom

domaćinstvu utvrđuje se u iznosu od 345,00 kuna po krevetu i kamp jedinici, ovisi o koeficijentu razreda turističkog mjesta i iznosi

Razred turističkog mjesta Koeficijent Iznos u
kunama
A 1,00 345,00
B Jasenice (Zona 1) 0,85 293,25
C Jasenice, (Zona 2),Maslenica, Rovanjska 0,70 241,50
D i ostala ner mjesta Zaton Obrovački 0,50 172,50

Uplatnica boravišne pristojbe preuzima se iz sustava e-Visitor pod stavkom Financije (uplatnica). Ukoliko sami ispunjavate uplatnicu potrebno ju je popuniti sljedećim podatcima:

Primatelj: TZ Općine Jasenice

Broj računa primatelja: HR2910010051716704745

Model: HR67

Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB iznajmljivača i šifra objekta u e-Visitoru

Opis plaćanja: Uplata paušalnog iznosa boravišne pristojbe

Visina boravišne pristojbe koju plaćaju osobe koje noće u ugostiteljskom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta), utvrđuje se u sljedećim iznosima:

Razred turističkog mjesta Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju
Za razdoblje
I. glavna sezona

II.

predsezona i posezona

III.

izvansezona

A 8,00 6,00 5,00
B Jasenice (Zona 1) 7,00 5,00 4,00
C Jasenice (zona 2), Maslenica, rovanjska 5,50 4,00 3,00
D i ostala ner mjesta zaton obrovački 4,50 3,00 2,50

Obveznici plaćanja boravišne pristojbe po noćenju

 • Obveznici plaćanja boravišne pristojbe po noćenju (obrtnici, ugostiteljski objekti itd.) boravišnu pristojbu moraju uplatiti u propisanom roku svakog 1. i 15. u mjesecu.
 • Uplatnica boravišne pristojbe preuzima se iz sustava e-Visitor pod stavkom Financije (uplatnica).

NAPOMENE:

 • Privatni iznajmljivači koji plaćaju godišnji paušal boravišne pristojbe moraju na cjeniku istaknuti da je boravišna pristojba uračunata u cijenu (eng. Tourist tax included in price) i nikako  ne smiju naplaćivati dodatno boravišnu pristojbu po noćenju!!!
 •  Inspekcijski nadzor nad uplatom boravišne pristojbe vrši Ministarstvo financija.
Petak, 24 Siječanj 2020 13:07

Evakuacijski plan

Plan evakuacije obavezan je u svakoj smještajnoj jedinici koju iznajmljujete. Evakuacijski plan možete nacrtati vlastoručno ili kopirati sa Vaše projektne dokumentacije objekta. Važno je da iz svake od smještajnih jedinica /sobe ili apartmana/ posebnom bojom nacrtate strelicu koja označava puta za izlazak u slučaju požara.

PRIMJER:

evakuacijski put

Petak, 24 Siječanj 2020 13:02

Račun

Iznajmljivač je obvezan gostu izdati račun za svaku pruženu uslugu.

Račun mora sadržavati podatke o: 

– iznajmljivaču (ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta, OIB iznajmljivača)

– datum izdavanja računa,

– broj računa (npr. 1/2019)

– ime i prezime gosta,

– vrstu usluge (noćenje, noćenje s doručkom…),

– broj tih noćenja,

– jediničnu cijenu usluge

– ukupni iznos pružene usluge te eventualno odobreni popust (popust koji se daje na pruženu uslugu se na računu navodi posebno u rubrici ili polju popusta te se on oduzima od jedinične cijene noćenja smještaja koja je navedena u cjeniku po principu: Ukupan iznos redovne cijene, minus popust, jednako je iznos koji je gost platio s popustom)

– obavezno staviti potpis iznajmljivača

– na dnu računa se navode napomene: npr. Boravišna pristojba uključena u cijenu usluge (to vrijedi za iznajmljivače koji plaćaju boravišnu pristojbu paušalno) i Oslobođeno PDV-a prema čl. 90 st.2 Zakona o PDV-u (ukoliko iznajmljivač nije u sustavu PDV-a)

Račun – primjer ispravnog računa OVDJE

Dodatna pojašnjenja i napomene kod izdavanja računa:

 • Popust koji se daje na pruženu uslugu se na računu navodi posebno u rubrici ili polju popusta te se on oduzima od jedinične cijene noćenja smještaja koja je navedena u cjeniku.
 • Račun se ispostavlja u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje gostu, a drugoga zadržava iznajmljivač kao ispravu za knjiženje u evidenciji o prometu.
 • Ako imate slučaj da je gost sve platio agenciji, pa će agencija kasnije Vaš dio uplatiti Vama, onda račun izdajete agenciji, te dodati ime i prezime gosta na kojeg se račun odnosi
 • Iznajmljivači koji plaćaju paušalni porez ne podliježu Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom.
 • Račun mora biti potpisan, pečat nije obavezan po zakonu no ne škodi ako ga slučajno imate, potrebno je da stoji datum izdavanja takvog računa, najbolje je na dan pružene usluge gostu. Račun se može izdati i usluga naplatiti po dolasku gosta u smještaj ili po odlasku. Mi preporučujemo po dolasku.
 • Ako iz bilo kojeg razloga gost reklamira uslugu i vi mu budete davali povrat ili refundirali određeni iznos, već ispostavljeni račun možete jednostavno prekrižiti i napisati “Storno” te napisati novi račun u kojem ćete navesti iznos noćenja minus popust što je jednako realnom iznosu kojeg ste vi zadržali.
 • Nikako nemojte “krivi” račun trgati, on mora ostati, ispišite novi s daljnjim rednim brojem koji Vam ide po redu. Isto je i s računom kojeg greškom napišete. Prekrižite ga, napišite storno (ostavite ga u evidenciji) i napišite novi. Ako već naplaćujete uslugu na zadnji dan boravka gosta, onda mu tijekom tog perioda zadržite jedan od dokumenata kako bi si osigurali naplatu.
 • Račun se može pisati ručno na Račun bloku kojeg možete kupiti u knjižarama, no također ga možete i sami doma isprintati putem računala, dakle ako ste recimo račune pisali preko Worda ili Excel tablice. Svejedno je, zakonodavac samo traži da na računu budu navede sve zakonom propisane stavke koje su gore navedene.
 • Kod iznajmljivača koji su u sustavu PDV-a, vrijedi sve isto samo je potrebno dodatno u računu specificirati iznos PDV-a. Oni iznajmljivači koji nemaju uključenu boravišnu u cijeni moraju specificirati na računu pojedinačni iznos boravišne (obzirom na dob gosta) te ukupan iznos.
 • Iznos koji napišete na računu ne smije biti veći od cijena koje vam stoje u vašem službenom cjeniku. To je najosnovnije i to će inspekcija kontrolirati. Iznos uvijek može biti manji shodno danom popustu ili proviziji agencije. U slučaju da je vama agencija, razumljivo je, platila nešto umanjeni iznos nego li je to cijena na vašem službenom cjeniku (rabat ili provizija) potrebno je takvu kalkulaciju jasno specificirati na računu.
 • Iznajmljivači koji su u prethodnoj godini ostvarili promet u iznosu manjem od 300.000,00 kuna smatraju se malim poreznim obveznicima, što znači da su njihove isporuke sukladno čl. 90. Zakona o PDV-u oporezuju prema posebnom postupku oporezivanja malih poreznih obveznika. U tom slučaju iznajmljivači na račun stavljaju napomenu „Oslobođeno PDV-a prema čl. 90 st. 2 Zakona o PDV-u“.
Petak, 24 Siječanj 2020 13:01

Cjenik

Zakonom nije propisan izgled i dizajn cjenika, već to iznajmljivač samostalno određuje, unatoč tome, postoje određeni elementi koje cjenik mora sadržavati.

Elementi koje cjenik mora sadržavati:

 1. Naziv smještaja, ime i prezime vlasnika, adresa i OIB moraju biti navedeni.
 2. Naziv usluge: Potrebno je napisati nudimo li uslugu noćenja npr. za dvije osobe, noćenje s doručkom, najam apartmana,…
 3. Vrsta naplate: Uslugu možemo naplaćivati po noćenju, po osobi, po smještaju, tjedno,… Potrebno je istaknuti na koji način naplaćujemo uslugu.
 4. Termin: Ako se cijene razlikuju po terminima, potrebno je unijeti sve termine, primjerice: sezona, predsezona, postsezona,…
 5. Cijena: Cijena obavezno mora biti izražena u kunama, a cijenu u eurima možemo dodati za lakše snalaženje stranim gostima, no kuna je mjerodavna valuta za naplatu. Ako gost računa da je npr. 100 eura 750 kuna jer je vidio na cjeniku iznos u kunama i u eurima, potrebno mu je objasniti da je naša valuta kuna te da je cijena smještaja u apartmanu 750 kn, ako toliko piše, bez obzira što piše uz 750 kn i 100 eura
 6. Boravišna pristojba: Ako je boravišna pristojba uključena u cijenu (iznajmljivači koji plaćaju godišnji paušal boravišne pristojbe), potrebno je navesti taj podatak. Ako ona nije uključena u cijenu (obveznici koji plaćaju po noćenju), potrebno je napisati koji je iznos boravišne pristojbe.
 7. PDV: Ako niste obveznik PDV-a, valja navesti da „PDV nije uračunat u cijenu temeljem čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u.“ Ako ste obveznik PDV-a, potrebno je posebno izraziti cijenu bez PDV-a, iznos PDV-a i iznos uvećan za PDV.
 8. Dodatne usluge Dodatne usluge mogu biti npr. smještaj kućnih ljubimaca, dodatni krevet, manje od tri noćenja,… U cjeniku je potrebno navesti sve dodatne usluge koje naplaćujete te cijenu pojedine usluge. Gost mora biti unaprijed upoznat s time koje će se usluge dodatno naplatiti. Najam bicikla, prijevoz, i sl. ne možete navesti niti naplatiti ako nemate potrebne dozvole za obavljanje navedenih djelatnosti.
 9. Datum od kada vrijedi cjenik – potrebno je navesti datum od kada je cjenik važeći, a dovoljno je pri dnu cjenika istaknuti datum.
 10. Potpis Vlastoručni potpis iznajmljivača čije je ime na Rješenju mora biti na cjeniku. Cjenik nije potrebno ovjeravati, a izmjene u cjeniku radite samostalno, također bez ovjere cjenika.

NAPOMENE:

 • iznos na računu i na cjeniku uvijek neka bude jednak.
 • Iznos na računu nikada ne smije biti veći od onoga koji je naveden u cjeniku, ali manji može biti, samo ga u tom slučaju moramo „opravdati”.
 • Manji iznos koji smo gostu naplatili „pravdamo” popustom.

Popust navodimo na računu:

 • Ako dajemo popust (npr. popust za djecu 5 – 12 godina, popust na 3, 5 ili više noćenja, ili popust na grupu koju čini više od 10 osoba), naznačite u cjeniku – redovni popust.
 • Ako se smještajna jedinica oglašava na internetskim rezervacijskim portalima, cijene mogu biti različite od onih koje vrijede za goste koji dođu bez unaprijed učinjene rezervacije.
 • Uvjeti za povećanje cijene: zbog dovođenja kućnih ljubimaca, dodatnih krevet, naknada za gubitak ključeva, korištenje noćenja za manji broj od tri dana i sl.)
 • Uvjeti za odobravanje popusta: zbog rezerivaranja u posljednji trenutak “last minute” ili unaprijed određenom roku ili putem online rezervacije ili turističke agencije i sl.)

Primjer cjenika – OVDJE

Primjer popusta – OVDJE

Petak, 06 Prosinac 2019 10:47

Kontakt

Adresa: Gojka Šuška 41, Maslenica, 23243 Jasenice

Telefon: +385 (0)23 655 634

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Mrežna stranica: www.maslenica.hr

Petak, 06 Prosinac 2019 10:32

Službeni dokumenti

Petak, 06 Prosinac 2019 10:17

Pomoćni kreveti

Kako novi Zakon o turističkoj pristojbi propisuje obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za objekte u domaćinstvu na temelju zbroja glavnih i pomoćnih kreveta, svi pomoćni kreveti koji se iznajmljuju moraju biti upisani u e-Visitor. Mnoga rješenja o kategorizaciji nemaju pomoćne krevete navedene u izreci rješenja, već samo u obrazloženju.

Pomoćni kreveti koji nisu u izreci rješenja, već samo u obrazloženju, ne uzimaju se u obzir za obračun paušala turističke pristojbe niti se smiju iznajmljivati.
Domaćini kojima su pomoćni kreveti upisani u obrazloženju rješenja, a koji ih žele ostaviti upisane u e-Visitoru, moraju zatražiti od nadležnog ureda državne uprave izdavanje novog rješenja s pomoćnim krevetima u izreci rješenja.

Petak, 06 Prosinac 2019 10:08

eVisitor

 

eVisitor - Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista

Od 01.01.2016.g. stupa na snagu novi Pravilnik o načinu i vođenju popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN 126/15).

Sukladno ovom Pravilniku prijava i odjava gostiju u Hrvatskoj će se od iduće godine vršiti ISKLJUČIVO putem jedinstvenog informacijskog sustava eVisitor. Sustav eVisitor je web aplikacija koja je za korisnike besplatna, dostupna je putem interneta bez potrebe za instaliranjem na računalo.

Obveznici postupanja po ovom Pravilniku su sve pravne i fizičke osobe koje pružaju usluge noćenja odnosno svi iznajmljivači na području Republike Hrvatske te će prijavu i odjavu turista obavljati putem izravnog pristupa sustavu eVisitor.

Za potrebe registriranja u sustav eVisitor potrebno je da iznajmljivač u Turistički ured TZO Jasenice dostavi kopiju Rješenja o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga smještaja

 

Rješenje se može dostaviti na jedan od slijedećih načina:

 • poštom, na adresu Turistička zajednica općine Jasenice, Gojka Šuška 41, 23243 Jasenice
 • osobno, radnim danom od 07:30 – 15:30h, ili
 • putem e-maila, na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Obavezno je donijeti sva Rješenja koja iznajmljivač posjeduje.

 

Pored registracije objekta u sustav putem unosa Rješenja a PRIJE početka prijavljivanja turista u objektu, obavezan je dolazak osobno vlasnika objekta u Turistički ured sa osobnom iskaznicom radi preuzimanja vlastitih pristupnih podataka za korištenje sustava (lozinka i TAN lista pristupnih brojeva). Opunomoćene osobe moraju imati pisanu punomoć od ovlaštene osobe.

Osnovne informacije o sustavu te informativni letci sa uputama za korisnike se nalaze na web stranici: http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/eVisitor i youtube kanalu: https://www.youtube.com/channel/UCRQ5Bx2JdGhcEtLCE5eze7g.

Vlasnici kuće ili stana za odmor dužni su dostaviti:

 • vlasnički list
 • presliku osobne iskaznice vlasnika kuće ili stana za odmor (ukoliko na osobnoj iskaznici vlasnika nema OIB –a, nadodati ga)
 • naziv kuće ili stana za odmor
 • adresu kuće ili stana za odmor
 • broj kreveta

 

Obavještavamo Vas da je u „Narodnim novinama“ i na mrežnoj stranici Fonda www.fzoeu.hr objavljen Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za postavljanje jedne nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu.

Opravdani su troškovi usluge nabave i ugradnje fotonaponske elektrane te troškovi stručnog nadzora.

Poziv je otvoren od 20. studenog 2019.do utroška raspoloživih sredstava ili do konca 2019. godine, što prije nastupi.

Raspoloživa sredstva Fonda za navedeni Poziv ukupno iznose 18.000.000,00 HRK

 

Fond će po Pozivu dodjeljivati subvencije:

 • do 70.000,00 HRK po zahtjevu, za opravdane troškove s uključenim PDV-om za fizičke osobe – registrirane iznajmljivače
 • do 200.000,00 HRK po zahtjevu za opravdane troškove s uključenim PDV-om+ za OPG-ove registrirane za pružanje ugostiteljskih usluga

 

Intenzitet potpore:

 • od 40 do 80% prihvatljivih troškova ovisno o području gdje se projekt provodi

 

Prihvatljivi korisnici:

 • fizičke osobe – registrirani iznajmljivači
 • OPG-ovi registrirani za pružanje ugostiteljskih usluga

 

Link za objavljeni natječaj je http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/