Super User

Super User

Četvrtak, 09 Lipanj 2022 11:53

U Zagrljaju mora

 

Jasenice logo 2

 

123

 

Općina Jasenice  u partnerstvu sa Turističkom zajednicom Općine Jasenice je započela provedbu projekta „Promocija maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture u Općini Jasenice“, akronim „U Zagljaju mora“ koji obuhvaća sportska i gastro turistička događanja sa primarnim ciljem vrednovanja, zaštite i promocije kulturne-maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture na području Općine Jasenice kao jedne od članice Lokalne akcijske grupe u ribarstvu “Tri mora”.

Projekt je sufinanciran sredstvima EU iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Sredstva za provedbu projekta osigurana su putem natječaja FLAG-a Tri mora u okviru Mjere III.3. “Provedba strategija lokalnog razvoja – operacije koje podupiru FLAG-ovi. Doprinos EU sredstava je 85% a Republike Hrvatske 15%. Udio javne potpore iznosi 100% sveukupnih prihvatljivih troškova. Općina Jasenice projekt provodi u partnerstvu sa Turističkom zajednicom Općine Jasenice, dok je tehničku pomoć u pripremi projekta pružila razvojna agencija Zadarske županije Zadra Nova. Aktivnosti projekta usmjerene su na edukativne radionice za lokalno stanovništvo te nabavu opreme za održavanje manifestacija usmjerenih valoriziranju ribarske tradicije i gastro ponude temeljene na ribljim proizvodima koje će biti dostupne kako lokalnom stanovništvu tako i široj zajednici i turistima.

Potencijali ribarske baštine, ribarstva i akvakulture na cijelom LAGUR području pa tako i na području Općine Jasenice nisu dovoljno prepoznati, stoga je važno ulaganje i jačanje maritimne baštine i tradicije ribarstva. Cilj projekta U Zagrljaju mora je unaprijediti i povećati prepoznatljivost kako mjesta Jasenice tako i cjelokupnog područja Općine Jasenice, a navedeno će se postići ostvarenjem specifičnih ciljeva projekta: osigurati povećanje prepoznatljivosti područja opremanjem dječjeg igrališta,  promovirati tradiciju ribarstva i akvakulture organizacijom manifestacija i educirati lokalno stanovništvo o značaju i potrebi očuvanja kulturne- maritimne baštine i lokalne gastronomije.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Turističke zajednice Općine Jasenice

 

Na temelju članka 18. i članka 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), članka 23. i članka 39. Statuta Turističke zajednice Općine Jasenice („Glasnik Općine Jasenice“ broj 08/20)  te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Jasenice o raspisivanju natječaja za izbor direktora/ice Turističke zajednice Općine Jasenice od 01. lipnja 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Jasenice dana 02. lipnja 2022.g. raspisuje natječaj za izbor direktora/ice Turističke zajednice Općine Jasenice.

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici sa naznakom „Natječaj za direktora/ice Turističke zajednice Općine Jasenice“ osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Turistička zajednica Općine Jasenice, Petra Zoranića 61, Maslenica, 23243 Jasenice u roku od 8 dana od dana objave na mrežnoj stranici Turističke zajednice Općine Jasenice.

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=123894733&ispis=true

Petak, 29 Travanj 2022 14:19

MTB Utrka ''Uspon na Libinje''

MTB Utrka ''Uspon na Libinje''  - otvorene prijave Stoperica.live | Timing Service

 

USPON NA LIBINJE PLAKAT

Četvrtak, 21 Travanj 2022 16:33

Koncert grupe "MJESNI ODBOR"

Povodom blagdana Sv. Jurja 23. travnja 2022. godine održati će se koncert grupe ''Mjesni odbor'' s početkom u 20:30h.
Pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže na rivi u Rovanjskoj.

Plakat mjesni odbor

Stranica 1 od 12