U Zagrljaju mora

 

Jasenice logo 2

 

123

 

Općina Jasenice  u partnerstvu sa Turističkom zajednicom Općine Jasenice je započela provedbu projekta „Promocija maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture u Općini Jasenice“, akronim „U Zagljaju mora“ koji obuhvaća sportska i gastro turistička događanja sa primarnim ciljem vrednovanja, zaštite i promocije kulturne-maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture na području Općine Jasenice kao jedne od članice Lokalne akcijske grupe u ribarstvu “Tri mora”.

Projekt je sufinanciran sredstvima EU iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Sredstva za provedbu projekta osigurana su putem natječaja FLAG-a Tri mora u okviru Mjere III.3. “Provedba strategija lokalnog razvoja – operacije koje podupiru FLAG-ovi. Doprinos EU sredstava je 85% a Republike Hrvatske 15%. Udio javne potpore iznosi 100% sveukupnih prihvatljivih troškova. Općina Jasenice projekt provodi u partnerstvu sa Turističkom zajednicom Općine Jasenice, dok je tehničku pomoć u pripremi projekta pružila razvojna agencija Zadarske županije Zadra Nova. Aktivnosti projekta usmjerene su na edukativne radionice za lokalno stanovništvo te nabavu opreme za održavanje manifestacija usmjerenih valoriziranju ribarske tradicije i gastro ponude temeljene na ribljim proizvodima koje će biti dostupne kako lokalnom stanovništvu tako i široj zajednici i turistima.

Potencijali ribarske baštine, ribarstva i akvakulture na cijelom LAGUR području pa tako i na području Općine Jasenice nisu dovoljno prepoznati, stoga je važno ulaganje i jačanje maritimne baštine i tradicije ribarstva. Cilj projekta U Zagrljaju mora je unaprijediti i povećati prepoznatljivost kako mjesta Jasenice tako i cjelokupnog područja Općine Jasenice, a navedeno će se postići ostvarenjem specifičnih ciljeva projekta: osigurati povećanje prepoznatljivosti područja opremanjem dječjeg igrališta,  promovirati tradiciju ribarstva i akvakulture organizacijom manifestacija i educirati lokalno stanovništvo o značaju i potrebi očuvanja kulturne- maritimne baštine i lokalne gastronomije.


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Turističke zajednice Općine Jasenice