sadržaj

sadržaj

Iznos turističke pristojbe u 2024. godini koju plaća osoba koja noći u smještajnom objektu (EUR) Općina Smještajni objekt u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost-po osobi-u sezoni Smještajni objekt u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost-po osobi-ostalo razdoblje Smještajni objekt iz skupine…
Sukladno izmjenama Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2022_12_148_2250.html) doneseni su novi obrasci TZ 1 i TZ 2.…
      Općina Jasenice  u partnerstvu sa Turističkom zajednicom Općine Jasenice je započela provedbu projekta „Očuvanje maritimne baštine u Općini Jasenice, akronim U zagrljaju mora“ koji obuhvaća sportska i gastro turistička događanja sa primarnim ciljem vrednovanja, zaštite i promocije…
Izmjenama Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 126/2021) propisano je da ugostitelji, iznajmljivači i nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji posluju temeljem privremenih rješenja nastavljaju obavljati ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružati ugostiteljske usluge, najdulje do 31.12.2024. godine.   Dakle, valjanost…
Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ2 do 15. siječnja 2022. godine, a prema podatcima o broju kreveta iz 2021. godine. U točki 17. obrasca TZ2 upisuje se ukupan iznos…
Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ2 do 15. siječnja tekuće godine za tekuću 2021. godinu, a prema podacima o broju kreveta iz prethodne 2020. godine. U točki 17. obrasca…
- ZADAR - MASLENICA - vozni red - Vozni red
Dana 24.3.2020. godine je objavljen i stupio na snagu Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona. U skladu s tim, pravne i fizičke osobe mogu podnositi zahtjeve za odgodu plaćanja poreza i drugih obveza, uz uvjet da u trenutku…
Pravilnik o odgodi ili oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Zbog posebnih okolnosti, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu oslobađaju se plaćanja…
Temeljem Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19), vlasnik kuće/stana/apartmana za odmor obavezan je u roku od 24 sata od dolaska prijaviti u sustav eVisitor sve osobe koje borave u toj kući/stanu/apartmanu za odmor, te uplatiti turističku pristojbu.Vlasnik kuće/stana/apartmana za odmor…
Stranica 1 od 3