Super User

Super User

Četvrtak, 13 Prosinac 2018 11:20

Nacionalni park Kornati

Kornatski arhipelag nezaobilazna je destinacija vašega ljetovanja. Svakako vrijedi vidjeti „Krune“-okomite litice kornatskih otoka okrenute prema otvorenom moru. S vidikovaca Metlina, Otočevac, Opat, Vrujsko, Litnji vrh... rajski je pogled.

Na Kornatima možete vidjeti građevine iz doba Bizanta Utvrdu Tureta, iz srednjeg vijeka crkvica Gospe od Tarca kao i ostatke skladišta za sol i ostatke solane u uvali Lasa. Zaplivajte i zaronite u dubine kristalno čistog mora.

www.np-kornati.hr

Četvrtak, 13 Prosinac 2018 11:18

Park prirode Telašćica

Provedite jedan dan u najljepšoj i najvećoj prirodnoj luci u Jadranskom moru. Istražite uvalu s 13 otoka i otočića, zaplivajte u slanom jezeru Mir, zaronite u blizini divljih i strmih klifova i ne propustite pogled s vidikovca Grpašćak. Miris brojnog mediteranskog bilja bit će vam ljekovita i terapijska pratnja.

www.pp-telascica.hr

Četvrtak, 13 Prosinac 2018 11:18

Nacionalni park Krka

Svoje ljetovanje obogatite izletom u NP Krka, gdje će vas dočekati najduži slap na rijeci Krki Skradinski buk s kojega možete brodom posjetiti otočić Visovac na kojem se nalazi franjevački samostan iz 15.st. Ljubitelji biljnih i životinjskih vrsta zadovoljstvo će naći na Poučno pješačkoj stazi Stinice.

Brodskim prijevozom s Roškog slapa možete posjetiti Manastir Krka, Burnum, amfiteatar, rimski vojni logor arheološki je lokalitet na području NP Krka nedaleko od Kistanja.

www.npkrka.hr

Četvrtak, 13 Prosinac 2018 11:12

Nacionalni park Paklenica

Za ljubitelje planinarenja i pješačenja posjet Nacionalnom parku Paklenica pravi je izbor.

Šetnju i planinarenje obogatite ulaskom u špilju Manita peć koja će vas oduševiti svojim ukrasima, sigama, špiljskim kaskadama i bogatstvom podzemne faune. U turističkoj ponudi NP Paklenica su šumarska kuća, etno kuća, stari mlin, edukacijski centar, prezentacijski centar, kamp te raznolika ugostiteljska ponuda.

www.np-paklenica.hr

Utorak, 11 Prosinac 2018 14:45

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Turistička zajednica Grada Biograda na Moru javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Turističke zajednice Grada Biograda na Moru na sljedeće moguće načine:

- putem telefona na broj: +385 (0) 23 636 236
- putem faksa na broj: +385 (0) 23 383 123
- elektroničkom poštom službeniku za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
- poštom na adresu: Turistička zajednica Grada Biograda na Moru, Trg hrvatskih velikana 2, 23210 Biograd na Moru, Hrvatska na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
- osobno na adresu: Turistička zajednica Grada Biograda na Moru, Trg hrvatskih velikana 2, 23210 Biograd na Moru, od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.
Odluke

Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za informiranje (PDF dokument)

Odluka o ustroju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (PDF dokument)
Uvjeti za ponovnu uporabu informacija:

- Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.
- U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
- Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.
- Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti ka za druge korisnike.
- Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.
- Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

 

Službenik za informiranje:

Nives Jeličić
Turistička zajednica Grada Biograda na Moru, Trg hrvatskih velikana 2, 23210 Biograd na Moru
Tel.: +385 (0) 23 636 236
Fax.: +385 (0) 23 383 123
E-mail službenika za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.
Naknada za pristup informacijama

Turistička zajednica Grada Biograda na Moru ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Turistička zajednica Grada Biograda na Moru izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.
Naknada za ponovnu uporabu informacija

Turistička zajednica Grada Biograda na Moru ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama.

Prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15), Turistička zajednica Grada Biograda na Moru može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacija nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacije kao i ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

1. tijelo javne vlasti pretežito se financira iz vlastitih prihoda ili
2. korisnik zahtjeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava odgovarajuće prihode kojim pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave,
3. tijelo javne vlasti određuje naknadu za ponovnu uporabu u skladu s objektivnim, jasnim i povjerljivim kriterijima za izračun troškova ponovne uporabe informacije koje utvrđuje uredbom Vlade Republike Hrvatske a troškovi se izračunavaju u skladu s računovodstvenim pravilima koja se primjenjuju na dotična tijela javne vlasti,
4. ukupan godišnji prihod tijela javne vlasti ostvaren po osnovi naknade troškova ne prelazi troškove prikupljanja, izrade, reprodukcije i pružanja informacije, uključujući razuman povrat ulaganja.
Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi
- Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),
- Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),
- Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine«, broj 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14),
- Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
- Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09),
- Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13, 93/16, 104/16),
- Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
- Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17),
- Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
- Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96),
- Opći porezni zakon (»Narodne novine«, broj 115/16),
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 20/16)
- Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 124/15),
- Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
- Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14).

Propisi EU
- Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
- Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information,
- Direktiva o izmjeni Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, 2013/37/EU
- Directive 2013/37/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information Text with EEA relevance,
- Konsolidirana Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
- Consolidated Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information,
- Smjernice o preporučenim standardnim dozvolama, skupovima podataka i naplati ponovne uporabe dokumenata 2014/C 240/01,
- Guidelines on recommended standard licences, datasets and charging for the reuse of documents 2014/C 240/01.

Vijeće Europe
- Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama (MU 18/97, 06/99, 14/02, 13/03, 09/05, 01/06, 02/10)

Interni akti
- Akcijski plan za povećanje transparentnosti i otvorenosti u tijelu javne vlasti za 2017. godinu,
- Akcijski plan za povećanje transparentnosti i otvorenosti u tijelu javne vlasti za 2016. godinu,
- Odluka o imenovanju službenika za informiranje,
- Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova,
- Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
- Zahtjev za pristup informacijama,
- Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije,
- Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Izvješća
- Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
- Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
- Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu
- Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013. godinu

Utorak, 11 Prosinac 2018 10:54

Dobrodošli

Reci DA!

Jasenice

Stranica 12 od 12