Super User

Super User

Četvrtak, 06 Veljača 2020 10:16

Kako do nas

Petak, 24 Siječanj 2020 13:09

Članarina

 

Smještaj u domaćinstvu-

po krevetu

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu-

po krevetu

Godišnji paušalni iznos članarine (u eurima)

5,97

3,98

 

Smještaj u domaćinstvu u objektu za robinzonski smještaj-

po osobi

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u objektu za robinzonski smještaj-

po osobi

Godišnji paušalni iznos članarine (u eurima)

5,97

3,98

 

Smještaj u domaćinstvu u objektu vrste kamp i kamp odmorište-

za svaku smještajnu jedinicu

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u objektu vrste kamp i  kamp odmorište-

za svaku smještajnu jedinicu

Godišnji paušalni iznos članarine (u eurima)

10,62

7,96

Visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine koju plaća osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ovisi o broju kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor i broju smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti i iznosi:

Godišnji paušalni iznos članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu je umnožak najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu i kući za odmor odnosno najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp odmorištu odnosno kapaciteta u objektu za robinzonski smještaj u prethodnoj godini, koji su utvrđeni rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i iznosa članarine za svaki krevet odnosno smještajnu jedinicu u kampu i kamp odmorištu odnosno kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj.

Godišnji paušalni iznos članarine za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50 %.

Kapacitet u objektu za robinzonski smještaj određuje se prema broju gostiju koji mogu sigurno u njemu boraviti, a koji kapacitet je utvrđen rješenjem nadležnog upravnog tijela o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu  podnosi obrazac TZ 2 nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost predaju obrazac TZ 1 najkasnije do kraja veljače tekuće godine (obveznici poreza na dohodak) ili do kraja travnja tekuće godine (obveznici poreza na dobit).

Osobe koje su rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu prvi put ishodile u tekućoj godini plaćaju godišnji paušalni iznos članarine jednokratno do 31. prosinca tekuće godine te podnose nadležnoj ispostavi Porezne uprave Obrazac TZ-a u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

 

Petak, 24 Siječanj 2020 13:08

Boravišna pristojba

Visina boravišne pristojbe utvrđuje se u sljedećim iznosima:

Razred turističkog mjesta Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju
Za razdoblje
I. glavna sezona

II.

predsezona i posezona

III.

izvansezona

A 10,00 8,00 7,00
B Jasenice (Zona 1) 9,00 7,00 6,00
C Jasenice (Zona 2), Maslenica, Rovanjska 7,00 5,00 4,00
D i ostala ner mjesta Zaton Obrovački 5,00 4,00 3,00

Glavna sezona u Zadarskoj županiji je od 01.01. – 31.12.

Boravišna pristojba za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom

domaćinstvu utvrđuje se u iznosu od 345,00 kuna po krevetu i kamp jedinici, ovisi o koeficijentu razreda turističkog mjesta i iznosi

Razred turističkog mjesta Koeficijent Iznos u
kunama
A 1,00 345,00
B Jasenice (Zona 1) 0,85 293,25
C Jasenice, (Zona 2),Maslenica, Rovanjska 0,70 241,50
D i ostala ner mjesta Zaton Obrovački 0,50 172,50

Uplatnica boravišne pristojbe preuzima se iz sustava e-Visitor pod stavkom Financije (uplatnica). Ukoliko sami ispunjavate uplatnicu potrebno ju je popuniti sljedećim podatcima:

Primatelj: TZ Općine Jasenice

Broj računa primatelja: HR2910010051716704745

Model: HR67

Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB iznajmljivača i šifra objekta u e-Visitoru

Opis plaćanja: Uplata paušalnog iznosa boravišne pristojbe

Visina boravišne pristojbe koju plaćaju osobe koje noće u ugostiteljskom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta), utvrđuje se u sljedećim iznosima:

Razred turističkog mjesta Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju
Za razdoblje
I. glavna sezona

II.

predsezona i posezona

III.

izvansezona

A 8,00 6,00 5,00
B Jasenice (Zona 1) 7,00 5,00 4,00
C Jasenice (zona 2), Maslenica, rovanjska 5,50 4,00 3,00
D i ostala ner mjesta zaton obrovački 4,50 3,00 2,50

Obveznici plaćanja boravišne pristojbe po noćenju

 • Obveznici plaćanja boravišne pristojbe po noćenju (obrtnici, ugostiteljski objekti itd.) boravišnu pristojbu moraju uplatiti u propisanom roku svakog 1. i 15. u mjesecu.
 • Uplatnica boravišne pristojbe preuzima se iz sustava e-Visitor pod stavkom Financije (uplatnica).

NAPOMENE:

 • Privatni iznajmljivači koji plaćaju godišnji paušal boravišne pristojbe moraju na cjeniku istaknuti da je boravišna pristojba uračunata u cijenu (eng. Tourist tax included in price) i nikako  ne smiju naplaćivati dodatno boravišnu pristojbu po noćenju!!!
 •  Inspekcijski nadzor nad uplatom boravišne pristojbe vrši Ministarstvo financija.
Petak, 24 Siječanj 2020 13:07

Evakuacijski plan

Plan evakuacije obavezan je u svakoj smještajnoj jedinici koju iznajmljujete. Evakuacijski plan možete nacrtati vlastoručno ili kopirati sa Vaše projektne dokumentacije objekta. Važno je da iz svake od smještajnih jedinica /sobe ili apartmana/ posebnom bojom nacrtate strelicu koja označava puta za izlazak u slučaju požara.

PRIMJER:

evakuacijski put

Petak, 24 Siječanj 2020 13:02

Račun

Iznajmljivač je obvezan gostu izdati račun za svaku pruženu uslugu.

Račun mora sadržavati podatke o: 

– iznajmljivaču (ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta, OIB iznajmljivača)

– datum izdavanja računa,

– broj računa (npr. 1/2019)

– ime i prezime gosta,

– vrstu usluge (noćenje, noćenje s doručkom…),

– broj tih noćenja,

– jediničnu cijenu usluge

– ukupni iznos pružene usluge te eventualno odobreni popust (popust koji se daje na pruženu uslugu se na računu navodi posebno u rubrici ili polju popusta te se on oduzima od jedinične cijene noćenja smještaja koja je navedena u cjeniku po principu: Ukupan iznos redovne cijene, minus popust, jednako je iznos koji je gost platio s popustom)

– obavezno staviti potpis iznajmljivača

– na dnu računa se navode napomene: npr. Boravišna pristojba uključena u cijenu usluge (to vrijedi za iznajmljivače koji plaćaju boravišnu pristojbu paušalno) i Oslobođeno PDV-a prema čl. 90 st.2 Zakona o PDV-u (ukoliko iznajmljivač nije u sustavu PDV-a)

Račun – primjer ispravnog računa OVDJE

Dodatna pojašnjenja i napomene kod izdavanja računa:

 • Popust koji se daje na pruženu uslugu se na računu navodi posebno u rubrici ili polju popusta te se on oduzima od jedinične cijene noćenja smještaja koja je navedena u cjeniku.
 • Račun se ispostavlja u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje gostu, a drugoga zadržava iznajmljivač kao ispravu za knjiženje u evidenciji o prometu.
 • Ako imate slučaj da je gost sve platio agenciji, pa će agencija kasnije Vaš dio uplatiti Vama, onda račun izdajete agenciji, te dodati ime i prezime gosta na kojeg se račun odnosi
 • Iznajmljivači koji plaćaju paušalni porez ne podliježu Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom.
 • Račun mora biti potpisan, pečat nije obavezan po zakonu no ne škodi ako ga slučajno imate, potrebno je da stoji datum izdavanja takvog računa, najbolje je na dan pružene usluge gostu. Račun se može izdati i usluga naplatiti po dolasku gosta u smještaj ili po odlasku. Mi preporučujemo po dolasku.
 • Ako iz bilo kojeg razloga gost reklamira uslugu i vi mu budete davali povrat ili refundirali određeni iznos, već ispostavljeni račun možete jednostavno prekrižiti i napisati “Storno” te napisati novi račun u kojem ćete navesti iznos noćenja minus popust što je jednako realnom iznosu kojeg ste vi zadržali.
 • Nikako nemojte “krivi” račun trgati, on mora ostati, ispišite novi s daljnjim rednim brojem koji Vam ide po redu. Isto je i s računom kojeg greškom napišete. Prekrižite ga, napišite storno (ostavite ga u evidenciji) i napišite novi. Ako već naplaćujete uslugu na zadnji dan boravka gosta, onda mu tijekom tog perioda zadržite jedan od dokumenata kako bi si osigurali naplatu.
 • Račun se može pisati ručno na Račun bloku kojeg možete kupiti u knjižarama, no također ga možete i sami doma isprintati putem računala, dakle ako ste recimo račune pisali preko Worda ili Excel tablice. Svejedno je, zakonodavac samo traži da na računu budu navede sve zakonom propisane stavke koje su gore navedene.
 • Kod iznajmljivača koji su u sustavu PDV-a, vrijedi sve isto samo je potrebno dodatno u računu specificirati iznos PDV-a. Oni iznajmljivači koji nemaju uključenu boravišnu u cijeni moraju specificirati na računu pojedinačni iznos boravišne (obzirom na dob gosta) te ukupan iznos.
 • Iznos koji napišete na računu ne smije biti veći od cijena koje vam stoje u vašem službenom cjeniku. To je najosnovnije i to će inspekcija kontrolirati. Iznos uvijek može biti manji shodno danom popustu ili proviziji agencije. U slučaju da je vama agencija, razumljivo je, platila nešto umanjeni iznos nego li je to cijena na vašem službenom cjeniku (rabat ili provizija) potrebno je takvu kalkulaciju jasno specificirati na računu.
 • Iznajmljivači koji su u prethodnoj godini ostvarili promet u iznosu manjem od 300.000,00 kuna smatraju se malim poreznim obveznicima, što znači da su njihove isporuke sukladno čl. 90. Zakona o PDV-u oporezuju prema posebnom postupku oporezivanja malih poreznih obveznika. U tom slučaju iznajmljivači na račun stavljaju napomenu „Oslobođeno PDV-a prema čl. 90 st. 2 Zakona o PDV-u“.
Petak, 24 Siječanj 2020 13:01

Cjenik

Zakonom nije propisan izgled i dizajn cjenika, već to iznajmljivač samostalno određuje, unatoč tome, postoje određeni elementi koje cjenik mora sadržavati.

Elementi koje cjenik mora sadržavati:

 1. Naziv smještaja, ime i prezime vlasnika, adresa i OIB moraju biti navedeni.
 2. Naziv usluge: Potrebno je napisati nudimo li uslugu noćenja npr. za dvije osobe, noćenje s doručkom, najam apartmana,…
 3. Vrsta naplate: Uslugu možemo naplaćivati po noćenju, po osobi, po smještaju, tjedno,… Potrebno je istaknuti na koji način naplaćujemo uslugu.
 4. Termin: Ako se cijene razlikuju po terminima, potrebno je unijeti sve termine, primjerice: sezona, predsezona, postsezona,…
 5. Cijena: Cijena obavezno mora biti izražena u kunama, a cijenu u eurima možemo dodati za lakše snalaženje stranim gostima, no kuna je mjerodavna valuta za naplatu. Ako gost računa da je npr. 100 eura 750 kuna jer je vidio na cjeniku iznos u kunama i u eurima, potrebno mu je objasniti da je naša valuta kuna te da je cijena smještaja u apartmanu 750 kn, ako toliko piše, bez obzira što piše uz 750 kn i 100 eura
 6. Boravišna pristojba: Ako je boravišna pristojba uključena u cijenu (iznajmljivači koji plaćaju godišnji paušal boravišne pristojbe), potrebno je navesti taj podatak. Ako ona nije uključena u cijenu (obveznici koji plaćaju po noćenju), potrebno je napisati koji je iznos boravišne pristojbe.
 7. PDV: Ako niste obveznik PDV-a, valja navesti da „PDV nije uračunat u cijenu temeljem čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u.“ Ako ste obveznik PDV-a, potrebno je posebno izraziti cijenu bez PDV-a, iznos PDV-a i iznos uvećan za PDV.
 8. Dodatne usluge Dodatne usluge mogu biti npr. smještaj kućnih ljubimaca, dodatni krevet, manje od tri noćenja,… U cjeniku je potrebno navesti sve dodatne usluge koje naplaćujete te cijenu pojedine usluge. Gost mora biti unaprijed upoznat s time koje će se usluge dodatno naplatiti. Najam bicikla, prijevoz, i sl. ne možete navesti niti naplatiti ako nemate potrebne dozvole za obavljanje navedenih djelatnosti.
 9. Datum od kada vrijedi cjenik – potrebno je navesti datum od kada je cjenik važeći, a dovoljno je pri dnu cjenika istaknuti datum.
 10. Potpis Vlastoručni potpis iznajmljivača čije je ime na Rješenju mora biti na cjeniku. Cjenik nije potrebno ovjeravati, a izmjene u cjeniku radite samostalno, također bez ovjere cjenika.

NAPOMENE:

 • iznos na računu i na cjeniku uvijek neka bude jednak.
 • Iznos na računu nikada ne smije biti veći od onoga koji je naveden u cjeniku, ali manji može biti, samo ga u tom slučaju moramo „opravdati”.
 • Manji iznos koji smo gostu naplatili „pravdamo” popustom.

Popust navodimo na računu:

 • Ako dajemo popust (npr. popust za djecu 5 – 12 godina, popust na 3, 5 ili više noćenja, ili popust na grupu koju čini više od 10 osoba), naznačite u cjeniku – redovni popust.
 • Ako se smještajna jedinica oglašava na internetskim rezervacijskim portalima, cijene mogu biti različite od onih koje vrijede za goste koji dođu bez unaprijed učinjene rezervacije.
 • Uvjeti za povećanje cijene: zbog dovođenja kućnih ljubimaca, dodatnih krevet, naknada za gubitak ključeva, korištenje noćenja za manji broj od tri dana i sl.)
 • Uvjeti za odobravanje popusta: zbog rezerivaranja u posljednji trenutak “last minute” ili unaprijed određenom roku ili putem online rezervacije ili turističke agencije i sl.)

Primjer cjenika – OVDJE

Primjer popusta – OVDJE

Petak, 06 Prosinac 2019 10:47

Kontakt

Adresa: Gojka Šuška 41, Maslenica, 23243 Jasenice

Telefon: +385 (0)23 655 634

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Mrežna stranica: www.maslenica.hr

Petak, 06 Prosinac 2019 10:32

Službeni dokumenti